Referat fra Årsmøte i Åslandseter hytteforening

 5. april 2012 på Haglebu Fjellstue

 

Ca. 30 hytteeiere møtte pluss 3 fra styret.

Møteleder: Jon Kristoffersen.

Innkallingen ble godkjent.

 

 1. Årsberetningen gjennomgått av Jon Kristoffersen. Angående
  bommen, var det fremdeles noen av medlemmene som ikke har fått nøkkel. Dette
  tas opp med grunneierne. Årsmøtet mente også det var urimelig å kreve inn gebyr
  hvis man av forskjellige grunner må skifte mobilnr. Deretter ble årsberetningen
  godkjent.
 2. Regnskap for 2011 ble gjennomgått av Gunnar H Olsen.
  Liten bevegelse på kontoen, som er på litt over 50 000 kr. Dette bør
  fungere som et reservefond til bruk ved uforutsette utgifter. Ingen kontingent
  blir innkrevet i 2012. Regnskapet ble dermed godkjent.
 3. Budsjett/handlingsplan.Styret vil holde øye med at bommen fungerer som den er tenkt, at veien får det planlagte
  vedlikehold/oppgradering og at skilt om kjøring på veien settes opp ved den
  gamle bommen.
 4. Hele styret stiller til valg for ett år til. De ble
  gjenvalgt.

Styreleder:                  Jon Kristoffersen

Nestleder:                   Christian S Platou

Kasserer:                     Gunnar H Olsen

Sekretær:                    Lars Sandtorv

Styremedlem:             Svein Berger

5.  Harald Kvalum ble gjenvalgt som revisor.

6.  Asbjørn Aksnes og Harald Kvalum ble gjenvalgt som
valgkomite

7.   Aktuelle saker

a.
Medlemslista ble oppdatert blant dem som var til stede.
Alle oppfordres til å melde epostadresse, endringer i postadresse eller
telefon, eller salg/ny eier av hytte.

b.
Jon Kristoffersen orienterte om Løypeutvalget i
Eggedalsfjellet. Det er stor aktivitet (bl. a. på Facebook) for å få flere
hytteeiere til å bidra med 500 kr i frivillig løypeavgift. Det er f.eks. planer
om bedre skilting av løypene og mer arbeid på sommerstid, noe som gjør prepareringen enklere. For tiden er det ca.
halvparten av hytteeierne som har betalt. Det kan også bli aktuelt å oppfordre
kommunen til å øke sitt bidrag (som for tiden bare utgjør halvparten av det som
hytteeierne bidrar med).

c.
Det ble opprettet en komite for veien (for ett år av
gangen) bestående av

Ole Johnny Hansen

Arild Brekkåsen

Åge Hval

og kanskje en fra styret.
Denne komiteen vil arbeide med et tilbud om å utbedre stikkveiene inn til noen
av hyttene på hytteeiers regning. Andre saker kan være salting mot støv, evt.
kasser med strøsand på vinterstid.

Haglebu 5. april 2012

 

Gunnar H O, Svein B, Jon K

(referenter)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *