Månedlig arkiv: april 2018

Årsmøtet i 2018 (for året 2017) ble avholdt på Fjellstua Skjærtorsdag i påsken.

Det møtte ca. 30 hytteeiere.

Husk kontingenten for 2018!

Referat finnes under fanen Årsmøter.