Årsmøter

Referat fra Årsmøte i Åslandseter hytteforening

 5. april 2012 på Haglebu Fjellstue

 

Ca. 30 hytteeiere møtte pluss 3 fra styret.

Møteleder: Jon Kristoffersen.

Innkallingen ble godkjent.

 

  1. Årsberetningen gjennomgått av Jon Kristoffersen. Angående bommen, var det fremdeles noen… Les videre

Årsmøtet ble avholdt 21. april 2011.  Det var 50 deltagere inkludert Styret. Jon Kristoffersen åpnet møtet og innkallingen ble godkjent uten kommentarer. Årsberetningen ble lest opp av Jon Kristoffersen

Les videre