Abonner

Kategori nyheter

Styret valgt på årsmøtet i 2019

Ole Jonny Hansen          Tel 918 11 692   E-post  ole-johnny@helioholding.no

Bjørn Sundland              Tlf 952 59 384   E-post  bjorn.sundland@kis.no

Lisbeth Skredsvik

Åge Hval                             Tlf 419 25 898

Tore Åserud

Helge Bakken  (vara)

7 kommentarer til Kontakt oss

 • Jan Bjerved sier:

  Hei. Vi overtok en hytte i Åslandsseter Å98 i 2018 og vil gjerne være med i hytteforeningen.

 • Asbjørn Aksnes sier:

  Vil styret behandle den nye reguleringsplanen for nedre Åslandseterveien?
  Vi er en av de nærmeste naboer til tenkt utbyggingsområde og syns at mye av området ødelegges med
  « rekkehus» liknende bebyggelse tett på skiløypen. Dette området er en av de få grønne lunger i hele Åslandseterveien. Det er ingen andre områder som er så massivt utbygd som vårt hyttefelt.
  Vi mener den tenkte utbyggingen går mot en mer urbanisering.

 • Kristin Hanestad sier:

  Er det andre enn vi som trøbler med den nye Hyttetjeneste appen? Legger inn bestilling på ankomst, sender melding for sikkerhets skyld og får svar at jeg må bestille? Dette skjønner ikke jeg noe av.

 • Harald Kvalum sier:

  Det er nå også igangsatt arbeide med å få regulert området som ligger nord for våre hytter, Åslandsetermarka. Det er forslag om inntil 35 enheter, og de ønsker å kjøre inn fra Åslandseterveien. Så vidt jeg har erfart er dette mye myrlendt område, som er noe miljømyndighetene ikke ønsker. Jeg foreslår at vi får et geoteknisk firma til å kartlegge området. Det kan benytte som innsigelse til forslaget generelt, og dersom de foreslår bygging av hytter eller vei over myr. I fremtiden skal miljømyndighetene si sitt dersom det skal tas mer enn 5 – 10 mål med myr eller annen karbonrik mark. Se: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/juli-2020/karbonrike-arealer/
  Det vil selvfølgelig koste litt, og jeg foreslår derfor at styre innstiller på en høyere medlemsavgift, eller ekstrainnbetaling på for eksempel kr 1000 per hytte. Dersom vi skal prøve å hindre eller begrense den ekstra trafikken, så må vi gjøre noe aktivt. I kommuneplanens arealdel, side 72-73, ser ikke kommunen noen negative konsekvenser ved denne utbyggingen.

 • Alexandre Cieza sier:

  Hei, vi har overtatt hytten på Åslandseterveien 148. Vi ønsker å være medlem av hytteforeningen. I tillegg setter vi pris på å få litt info på hvordan vi kan skaffe oss appen for å åpne bommen samt avtale rundt brøyting. Hilsen, Alex

 • Rill Rytter Fjøren sier:

  Hvor finner man info om hvem som har hvilken hytte? Skulle gjerne kontaktet naboen, men har verken navn eller tlf.nr.
  Hilsen Rill

 • Stig Ulfsby sier:

  Hvem som har hvilken hytte finner man på norgeskart.no. Du må logge inn for å se grunnboken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *