Fremdeles er det problemer med bommen. Mange har opplevd dårlig mobildekning, noe som visstnok skyldes en oppgradering av tlf-programvare. Dette er bllitt lovet rettet på, men det ser ut til å ta litt tid. Styret purrer opp saken.

En god… Les videre

Helt siden pinse har bommen stort sett stått åpen. Dette skyldes teknisk feil som har vært litt problematisk å rette opp.

Styret purrer opp saken med jevne mellomrom, men håper nå at saken snarlig løses.

Referat fra Årsmøte i Åslandseter hytteforening

 5. april 2012 på Haglebu Fjellstue

 

Ca. 30 hytteeiere møtte pluss 3 fra styret.

Møteleder: Jon Kristoffersen.

Innkallingen ble godkjent.

 

  1. Årsberetningen gjennomgått av Jon Kristoffersen. Angående bommen, var det fremdeles noen… Les videre

Det har vært litt problemer med brøytingen i vinter. Dette er tatt opp og fungerer forhåpentligvis bedre.

Brøyteavtalen innebærer at hovedveien brøytes etter snøfall, sideveier og parkeringsplasser brøytes til helger og ferier.

Ansvarlig for brøytingen er

Sondre Vidvei (Brøyter øvre… Les videre

Det ser ut til at bommen ved hovedveien stort sett står åpen. Det er ikke meningen, den skal bare stå åpen i Skiheisens åpningstid.

Styret har flere ganger purret opp dette, og vi fortsetter til vi får en akseptabel praksis.… Les videre

Bommen er nå aktivert. Den åpnes ved oppringning til det oppgitte telefon-nr fra registrert mobiltelefon. Den åpner automatisk ved utkjøring.

Tlf-nr. som skal brukes ved åpning av bommen, er distribuert til de registrerte mobiltelefonene. 

Noen mobiltelefoner tilhørende hytter… Les videre

Nye hjemmesider ble opprettet 11. sept. 2011. Gratulerer til Åslandseter hytteforening.

Ulfsby Webdesign

Årsmøtet ble avholdt 21. april 2011.  Det var 50 deltagere inkludert Styret. Jon Kristoffersen åpnet møtet og innkallingen ble godkjent uten kommentarer. Årsberetningen ble lest opp av Jon Kristoffersen

Les videre