Årsberetning 2013


Årsberetning 2013

Styret har i perioden fra årsmøtet i påsken 2013 til årsmøtet i påsken 2014 hatt 3 styremøter hos Christian Platou, foruten aktiv kommunikasjon med e-post.

Bommen hadde i 2013 et teknisk problem i mai. Dette ble etter hvert rettet opp. I høst sto den åpen i en tid, og dette hadde sammenheng med anleggsarbeider i slalåmbakken. Nytt høydebasseng for vanntilførselen ble anlagt. Etter at skisesongen startet og heisen kom i drift, ble bommen etter hvert stengt slik avtalen tilsier.

Det er blitt utført grøfting og grusing av en del stikkveier.

Det er satt opp varselskilt om kryssende skiløype ved Åslandseterløypa midt i feltet. Det er også forberedt et infoskilt ved starten av veien ved heishuset, med bl.a. fartsgrense 30 km/t.

Morten Olsen har lovet å fjerne campingvogn som har stått nederst på feltet i mange år, og den gamle bommen vår, så snart snøen forsvinner.

For neste sesong vil det bli mulig å melde fra når vi skal på hytta, slik at stikkveiene kan bli prioritert i brøytingen. Praktisk info om dette kommer etter hvert.

Skiheisen er støttet med 5000 kr til hjertestarter. Fjellstua har vært litt trege med å legge til rette for tilsvarende støtte.

Eggedal Turlag har også i år stått for utmerkede skiløyper. Innbetaling av medlemskap via nettet har ikke fungert tilfredsstillende. Derfor fikk vi i år mulighet til å betale sammen med brøyteavgiften. Sånn vil det bli fremover, med mulighet til å reservere seg. Medlemskap i turlaget koster 500 kr for enkeltmedlem og 750 kr for familiemedlem. Alle oppfordres til å betale familiemedlemsskap.

 

Haglebu 17. mars 2014

For styret

Jon Kristoffersen