Referat fra Årsmøte 2014


Referat Årsmøte i Åslandseter hytteforening

17. april 2014 på Haglebu Fjellstue

Av ca. 85 medlemmer møtte snaut 25 hytteeiere møtte pluss 4 fra styret.

Møteleder: Jon Kristoffersen.

Innkallingen ble godkjent.

1.   Årsberetningen ble gjennomgått av styreleder. Det ble informert om at Morten Olsen på Fjellstua vil ta et initiativ for å utføre vedlikeholdsarbeid på Medalens del av veien. Han vil kontakte hytteeierne på denne delen av feltet med en økonomisk plan.

Det blir overført 5000 kr til hjertestarter til Fjellstua. Dermed finnes hjertestarter på Fjellstua, Skiheisen og Røde Kors-hytta, når disse er åpne/betjent. Det er også, ifølge Morten Olsen, en plan om en hjertestarter som kan være tilgjengelig hele døgnet. Hjertestarter-kurset som ble arrangert i vinterferien, var svært dårlig besøkt. Det blir gjentatt til høsten. Det kom opp forslag om at det også bør kurses i hjerte/lunge-redning. Fjellstua orienterer om kurs, og medlemmene oppfordres til å delta. Det er også fremmet forslag overfor Morten O om at en skikkelig syketransport-slede for scooter bør anskaffes.

Nye navn på hytteveiene på Haglebu er foreslått fra kommunen. Vår vei, fra bommen og helt til topps, er foreslått å hete Åslandseterveien, noe som årsmøtet ga sin tilslutning til.

Deretter ble årsberetningen godkjent.

2.   Regnskap for 2013 ble gjennomgått av Gunnar H Olsen. Bevegelsen på kontoen består i årlige avgifter til frivillighetsregisteret og domene for hjemmesiden, skilt for skiløype og støtte til hjertestarter. Regnskapet ble dermed godkjent.

3.   Budsjett/handlingsplan. Styret vil fremdeles holde øye med vedlikeholdsplanene for veien, i samarbeid med veikomiteen. Info-skilt ved starten av veien ved heishuset, vil bli satt opp. Skilt ved kryssende skiløype nederst på feltet vil også bli vurdert. Det blir heller ikke i 2014 innkrevd kontingent fra medlemmene, da bevegelser i økonomien ikke er store. Men dette vurderes igjen til neste årsmøte.

4.   Styret ble gjenvalgt for ett år til, men iallfall Jon Kristoffersen og Christian Platou varslet at det blir siste året. Valgkomiteen blir varslet om dette i god tid.

Styret:
Jon Kristoffersen
Christian S Platou
Gunnar H Olsen
Svein Berger
Kristian Lindland

Veikomiteen:

Ole Johnny Hansen
Arild Brekkåsen
Åge Hval
Svein Berger (styret)

5.   Harald Kvalum ble gjenvalgt som revisor.

6.   Asbjørn Aksnes, Harald Kvalum og Lars Sandtorv ble gjenvalgt som valgkomite.

7.   Aktuelle saker

a)   Medlemslista ble oppdatert blant dem som var til stede. Alle oppfordres til å melde epostadresse, endringer i postadresse eller telefon, eller salg/ny eier av hyttene i feltet. Medlemsliste og hyttekart er tilgjengelig på hjemmesiden.

b)   Eggedal turlag står for flotte skiløyper i vårt område, og kontingent for turlaget vil som i år bli innkrevd sammen med veiavgiften, med mulighet til å reservere seg.

c)   For neste brøytesesong vil stikkveiene til de hytteeierne som har meldt fra at de skal på hytta, bli prioritert. Info om dette kommer.

Styret
Haglebu 17. april 2014