Måned: januar 2016

  • Brøyteavtalen

    Morten Olsen, 908 28 121, står for brøyting. Hovedveien skal være farbar til en hver tid og strøes etter behov. Dvs det kan ligge snø i veien men ikke av slike mengder at det er umulig å komme seg frem. For å få brøytet sideveier med parkeringsplasser ved egen hytta, benytter vi oss av appen…