Handlingsplan for 2019


Handlingsplan 2019/2020

Påse at det blir saltet tilstrekkelig grunnet støvplager.

Sette opp skilter – reduser fart støvplager

Utvide møteplasser da disse er for små.

Følge opp parkeringsplass for hytte-eiere øvre del. Godkjent  å benytte plassen der steinhaugen blir fjernet til egen parkeringsplass for hytteeiere langs veien.

Dugnad på ny adkomst til fjellet fra nevnte parkeringsplass..

Fjerne/selge gammel bom evnt. som metall.

Se på løsning om å montere kamera ved bommen da den stadig står oppe.

Styret vil til enhver tid  engasjere seg i saker som hører inn under styrets virke.

Styret ønsker at det også for 2019/2020 betales medlemsavgift på    kr 250,-da det både trengs for å holde medlemsregisteret ajour samt det fremdeles er ting på gang som koster penger.

Styret