Årsmøtet i 2018 (for året 2017) ble avholdt på Fjellstua Skjærtorsdag i påsken.

Det møtte ca. 30 hytteeiere.

Husk kontingenten for 2018!

Referat finnes under fanen Årsmøter.

Årsmøte for året 2017 finner sted på Fjellstua skjærtorsdag kl. 10.00

VEL MØTT!

Åslandseter hytteforening er en interesseforening for alle hytte-eiere fra bommen ved hovedveien og oppover.

Innmelding skjer ved henvendelse til styret. Bruk kontakt-fanen over. Oppgi gårds- og bruksnummer på hytta, og eiers navn, adresse telefon og e-postadresse.

Referat fra Årsmøtet på Fjellstua i påsken finnes under fanen Årsmøter.

Referat fra Årsmøtet på Fjellstua i påsken finnes under fanen Årsmøter.

Husk Årsmøte skjærtorsdag kl 1000 på Fjellstua!

Vår avtale fra tidligere med Lars Håkon Nerum står fast.

Hovedveien skal være farbar til en hver tid og strøes etter behov. Dvs det kan ligge snø i veien men ikke av slike mengder at det er umulig å komme… Les videre

Referat fra Årsmøtet på Fjellstua i påsken finnes under fanen Årsmøter.

Medlemsliste finnes under fanen Hyttefeltet. Sjekk den for evt. feil og gi tilbakemelding.

Husk årsmøte på Fjellstua skjærtorsdag kl. 10.00.

Sakspapirer finnes under fanen Årsmøter.

Da det bare er noen ytterst få som har sendt SMS til Sondre om brøyting, går vi tilbake til ordningen vi har hatt tidligere:

  • Hovedveien brøytes hele tiden
  • Alle stikkveier og P-plasser brøytes til helgen, i løpet av fredag
  • Stikkveier… Les videre