Årskontingent 2023


Styret i Åslandseter hytteforening har som målsetting å sørge for at alle fra bommen og opp til toppen på Åslandseterveien har det best mulig når de bruker hytta. Vi jobber kontinuerlig for å bedre veien og for at bommen skal fungere som avtalt.

DET ER IGJEN TID FOR ÅRSKONTINGENT

Den er som tidligere, kr. 250,- pr hytte.
Årskontingent for 2023  betales til konto 7044 05 42954 snarest mulig.

Vennligst oppgi hyttenummer.

Hvis mailadresse og mobil er endret er det fint hvis vi får oppdatert dette.
Sjekk gjerne med hyttenabo om de er medlem, vi trenger å ha med flest mulig.

Takk for støtten !

Hilsen styret

Hvis spørmål kan dette rettes til :

Bjørn Sundland  : Bjorn.sundland@kis.noeller Ole-Johnny Hansen : Ole-Johnny@heiloholding.no