Kategori: Annet

 • Årsmøte 2023

  Årsmøtet arrangeres på Haglebu Fjellstue Skjærtorsdag 6. april kl 10.30. Vel møtt!

 • ÅRSKONTINGENT 2022

  Styret i Åslandseter hytteforening har som målsetting å sørge for at alle fra bommen og opp til toppen på Åslandseterveien har det best mulig når de bruker hytta. Vi jobber kontinuerlig for å bedre veien og for at bommen skal fungere som avtalt. DET ER IGJEN TID FOR ÅRSKONTINGENTÅrskontingent er som tidligere, kr. 250,- pr […]

 • Medlemskap

  Åslandseter hytteforening er en interesseforening for alle hytte-eiere fra bommen ved hovedveien og oppover. Alle som bruker Åslandseterveien for å komme til hytta, er velkommen som medlem. Innmelding skjer ved henvendelse til styret. Bruk kontakt-fanen over. Oppgi adressen på hytta, og eiers navn, adresse telefon og e-postadresse. Årskontingenten er for tiden 250 kr.

 • Brøyteavtalen

  Morten Olsen, 908 28 121, står for brøyting. Hovedveien skal være farbar til en hver tid og strøes etter behov. Dvs det kan ligge snø i veien men ikke av slike mengder at det er umulig å komme seg frem. For å få brøytet sideveier med parkeringsplasser ved egen hytta, benytter vi oss av appen […]