Kategori: Annet

  • Årskontingent 2023

    Styret i Åslandseter hytteforening har som målsetting å sørge for at alle fra bommen og opp til toppen på Åslandseterveien har det best mulig når de bruker hytta. Vi jobber kontinuerlig for å bedre veien og for at bommen skal fungere som avtalt. DET ER IGJEN TID FOR ÅRSKONTINGENT Den er som tidligere, kr. 250,-…

  • Medlemskap

    Åslandseter hytteforening er en interesseforening for alle hytte-eiere fra bommen ved hovedveien og oppover. Alle som bruker Åslandseterveien for å komme til hytta, er velkommen som medlem. Innmelding skjer ved henvendelse til styret. Bruk kontakt-fanen over. Oppgi adressen på hytta, og eiers navn, adresse telefon og e-postadresse. Årskontingenten er for tiden 250 kr.

  • Brøyteavtalen

    Morten Olsen, 908 28 121, står for brøyting. Hovedveien skal være farbar til en hver tid og strøes etter behov. Dvs det kan ligge snø i veien men ikke av slike mengder at det er umulig å komme seg frem. For å få brøytet sideveier med parkeringsplasser ved egen hytta, benytter vi oss av appen…