Annet

Her ligger artikler som ikke er tildelt noen annen kategori

Årsmøtet i 2018 (for året 2017) ble avholdt på Fjellstua Skjærtorsdag i påsken.

Det møtte ca. 30 hytteeiere.

Husk kontingenten for 2018!

Referat finnes under fanen Årsmøter.

Årsmøte for året 2017 finner sted på Fjellstua skjærtorsdag kl. 10.00

VEL MØTT!

Åslandseter hytteforening er en interesseforening for alle hytte-eiere fra bommen ved hovedveien og oppover.

Innmelding skjer ved henvendelse til styret. Bruk kontakt-fanen over. Oppgi gårds- og bruksnummer på hytta, og eiers navn, adresse telefon og e-postadresse.

Referat fra Årsmøtet på Fjellstua i påsken finnes under fanen Årsmøter.

Referat fra Årsmøtet på Fjellstua i påsken finnes under fanen Årsmøter.

Husk Årsmøte skjærtorsdag kl 1000 på Fjellstua!

Vår avtale fra tidligere med Lars Håkon Nerum står fast.

Hovedveien skal være farbar til en hver tid og strøes etter behov. Dvs det kan ligge snø i veien men ikke av slike mengder at det er umulig å komme… Les videre

Referat fra Årsmøtet på Fjellstua i påsken finnes under fanen Årsmøter.

Medlemsliste finnes under fanen Hyttefeltet. Sjekk den for evt. feil og gi tilbakemelding.

Husk årsmøte på Fjellstua skjærtorsdag kl. 10.00.

Sakspapirer finnes under fanen Årsmøter.

Nå kommer vinteren og vi må forberede oss på en ny brøytesesong.

På Nerum-feltet blir hovedveien opp brøytet hele tiden, stikkveier og P-plasser blir brøytet til helgen.

For å være sikker på at stikkvei og P-plass blir brøytet, sender vi… Les videre