Årsberetning 2014


Årsberetning 2014   

Styret har i perioden fra årsmøtet i påsken 2014 til årsmøtet i påsken 2015 hatt 2 styremøter hos Christian Platou, foruten aktiv kommunikasjon med e-post og telefon.

Bommen har i 2014 stort sett fungert, bortsett fra en periode i vinter pga. en skade.

Det er satt opp infoskilt og fartsgrenseskilt der veien starter ved heishuset.

Morten Olsen har fjernet campingvogn som har stått nederst på feltet i mange år, og den gamle bommen vår.

Ordningen til Sondre Vidvei med SMS-varsling om brøyting, har ikke fungert tilfredsstillende. Etter en ganske omfattende mailutveksling blant medlemmene, og dialog med Sondre, er hele ordningen tilbakeført til tidligere ordning, med brøyting av alle stikkveier og P-plasser i løpet av fredag. Avtalen finnes på hjemmesiden.

Eggedal Turlag har også i år stått for utmerkede skiløyper. Innbetaling av medlemskap (frivillig) sammen med brøyteavgiften har gitt turlaget den økonomiske rammen som trengs. Alle oppfordres til å betale medlemskap.

Eiendomsskatt er vedtatt i Sigdal kommune fra 2016. Det ble arrangert møte i Eggedal 21. feb. med Sigdal kommune, Eggedal Turlag, Norges Hytteforbund og hytteforeningene i området. Hytteforbundet redegjorde for sitt arbeid med bl.a. å sørge for at eiendomsskatten for hytteeiere legges på et rimelig nivå. Kommunen la frem sin plan for gjennomføring, og viste til at det vil bli sendt informasjon til hytteeiere i mai/juni om prosessen.

Slike møter vil bli arrangert minst en gang i året i fremtiden.
Haglebu 04.03.2015

For styret
Jon Kristoffersen