Referat fra Årsmøtet 2013


Referat Årsmøte i Åslandseter hytteforening

28. mars 2013 på Haglebu Fjellstue

 

Minst 50 hytteeiere møtte pluss 3 fra styret.

Møteleder: Jon Kristoffersen.

Innkallingen ble godkjent.

 1. Årsberetningen gjennomgått av Jon Kristoffersen. Det ble minnet om at alt angående bommen (nøkkel, mobilregistrering) tas opp med Nerum. Det var litt meningsutveksling om planlagt utbygging på toppen av feltet, men årsmøtet samlet seg om styrets kritiske innspill og videre oppfølging av saken. Deretter ble årsberetningen godkjent.
 2. Regnskap for 2011 ble gjennomgått av Gunnar H Olsen. Bevegelsen på kontoen består stort sett i årlige avgifter til frivillighetsregisteret og domene for hjemmesiden, samt litt portoutgifter. Regnskapet ble dermed godkjent.
 3. Budsjett/handlingsplan.
  Styret vil fremdeles holde øye med om bommen fungerer, og vil gjerne ha tilbakemelding fra medlemmene om uregelmessigheter. Styret vil følge med i hva som skjer videre med planene på toppen av feltet. Styret vil også sørge for at skilt om kjøring på veien og skilt ved kryssing av skiløype blir satt opp.
 4. Styret ble gjenvalgt for ett år til, bortsett fra Lars Sandtorv, som ble erstattet av Kristian Lindland.

 

Styret:

Jon Kristoffersen
Christian S Platou
Gunnar H Olsen
Svein Berger

Kristian Lindland

 

Veikomiteen:

Ole Johnny Hansen
Arild Brekkåsen
Åge Hval
Svein Berger (styret)

 1. Harald Kvalum ble gjenvalgt som revisor.
 2. Asbjørn Aksnes, Harald Kvalum og Lars Sandtorv ble valgt som valgkomite.
 3. Aktuelle saker
  1. Medlemslista ble oppdatert blant dem som var til stede. Alle oppfordres til å melde epostadresse, endringer i postadresse eller telefon, eller salg/ny eier av hyttene i feltet. Medlemsliste og hyttekart er tilgjengelig på hjemmesiden.
  2. Kristian Lindland hadde meldt et forslag om felles innbetaling av medlemskap i Eggedal Turlag. Dette ble diskutert, men det ble enighet om å beholde frivilligheten i denne saken, noe også Turlaget har lagt opp til.
   Kristian Lindland ble valgt til løypekontakt overfor Turlaget.

   Et samlet årsmøte oppfordrer alle til å melde seg inn i Turlaget med familiemedlemskap, 750 kr. Det kan gjøres på Turlagets hjemmeside. Her registreres man med hytteområde og hytteforening, og oppslutningen vil bli målt mot de øvrige hytteforeningene.
   De flotte løypene vi har sett i vinter forsvinner eller reduseres hvis medlemstallet ikke kommer opp på et rimelig nivå.

  3. Egil Vilhelmshaugen hadde meldt et forslag om å støtte Fjellstuas innkjøp av hjertestarter økonomisk. Etter utveksling av forskjellige synspunkter, endte årsmøtet opp med å bevilge en støtte på 5000 kr til Fjellstua og tilsvarende beløp til Skiheisen, som også tenker å anskaffe hjertestarter. Beløpene overføres når hjertestarterne kjøpes inn, og er en engangsstøtte uten ytterligere forpliktelser.

 

I samtalen etter de formelle sakene, kom det frem forslag til hytteeierne om å anskaffe en nødplakat med posisjonsbeskrivelse av hytta for bruk i en nødsituasjon (kan skrives ut fra kartverket.no, eller fra Norsk Luftambulanse).
Hundeeiere ble også oppfordret til å sørge for at hundemøkk ikke blir liggende i skiløyper og stier.

Haglebu 2. april 2013

 

Styret