Årsberetning 2012


Styret har i perioden fra årsmøtet i påsken 2012 til årsmøtet i påsken 2013 hatt 2 styremøter hos Christian Platou, foruten aktiv kommunikasjon med e-post.

 

Bommen har i 2012 ikke fungert tilfredsstillende. Det var tekniske problemer på våren, og det tok tid å få rettet opp dette. I mellomtiden stod den åpen i lengre tid. Mange henvendelser har gått fra styret til de ansvarlige om dette. Men da skisesongen startet og heisen kom i drift, ble bommen etter hvert stengt slik avtalen tilsier.

 

Veien er i år utbedret også på nedre del av feltet, med grundig grusing og grøfting.

 

Grunneierne Jellum/Nerum har kommet med forslag til utbygging på toppen ved skiheisen. Forslaget er distribuert til alle hytteeiere. Tidligere er det godkjent et servicebygg for skiheisen, med tilhørende driftsvei opp til teknisk bruk. De ønsker å utvide dette bygget, og også bygge utleiehytter på toppen. I forbindelse med dette vil de utbedre veien.
Styret har send en uttalelse til grunneierne og konsulentselskapet som har stått for planene, og også til Sigdal kommune, hvor vi er kritiske til mer trafikk på veien og enda mer utbygging på toppen.

 

Eggedal Turlag ble stiftet i oktober 2012. Formålet er å tilrettelegge for og vedlikeholde og drifte ski- og turløyper i Eggedalsfjella. Styreleder har deltatt på to møter, sammen med Kristian Lindland på det siste. Medlemskap i turlaget, enkeltmedlem 500 kr, familiemedlem 750 kr, erstatter tidligere utsendt løypegiro. Det oppfordres til å tegne medlemskap på www.eggedalturlag.no . Turlaget har fire lokalutvalg, bl.a. Haglebu og omegn. Her er hytteeierne representert med to representanter, en fra Reinsjøfjell og en fra Ruglandseter.
Turlaget er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund, og vil avholde årsmøte med vanlige sakspapirer.

 

 

 

Haglebu 6. mars 2013

 

For styret

 

Jon Kristoffersen