Innkalling 2013


Innkalling til årsmøte i Åslandseter Hytteforening

Sted:              Fjellstua på Haglebu

 Dato:             28. mars 2013 kl 10:00 (Skjærtorsdag)

 

Til behandling ligger følgende saker:

 1. Styrets      beretning for 2012
 2. Regnskap      for 2012
 3. Budsjett/Handlingsplan      for 2013
 4. Valg      av Styre
 5. Valg      av revisor
 6. Valg      av valgkomite
 7. Aktuelle      saker
  1. Oppdatering       av medlemslista
  2. Skiløyper
  3. Hjertestarter
  4. Eventuelt